Аралыктан окутуу
Кулактандыруу
Виза сынагы 2021-жылдын 20-ноябрында онлайн түрүндө өткөрүлөт......
16.11.2021 13:38
ДАЯРДОО КУРСУНУН ЛЕКЦИЯЛАРЫ 2020-ЖЫЛДЫН 14-СЕНТЯБРЫНДА АРАЛЫКТАН ОКУТУУ ЖОЛУ МЕНЕН БАШТАЛАТ....
29.08.2020 10:13
Чет тилдер жогорку мектебинин Тил үйрөтүү бөлүмү башчылыгынын Тилден бошотуу жана Тил билүү деӊгээлин аныктоо сынагы тууралуу кулактандыруусу...
29.08.2020 09:27
Суроо - жооп
  • How do I change my password?
  • How do I sign up?
  • How do reviews work?
  • How do I upload files from my phone or tablet?
  • Is account registration required?
  • Can I submit my own Bootstrap templates or themes?
  • Sınav Sonuçları yönelik itirazlar RTEUZEM’ e hangi yollarla bildirilebilir ? k
  • RTEUZEM’ de vize ve final sınavlarının geçme notu üzerindeki yüzdelik etkisi ne kadardır? kk