Даярдоо курсунун студенттерине кулактандыруу!!!

  1. ДАЯРДОО КУРСУНУН ЛЕКЦИЯЛАРЫ 2020-ЖЫЛДЫН 14-СЕНТЯБРЫНДА АРАЛЫКТАН ОКУТУУ ЖОЛУ МЕНЕН БАШТАЛАТ.
  1. ЛЕКЦИЯЛАР GOOGLE MEET ЖАНА GOOGLE CLASSROOM ТИРКЕМЕЛЕРИН КОЛДОНУУ МЕНЕН ИШКЕ АШАТ.
  1. СТУДЕНТТЕРГЕ БИЛИМ АЛА ТУРГАН ВИРТУАЛДЫК ДАРСКАНАСЫ, ЛЕКЦИЯЛАРДЫН УБАКТЫСЫ ЖАНА КУРАТОРЛОРУ (ОКУТУУЧУЛАРЫ) ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ 2020-ЖЫЛДЫН 14-СЕНТЯБРЫНА ЧЕЙИН КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИ ТАРАБЫНАН БЕРИЛГЕН Э-ПОЧТАЛАРЫНА ЖӨНӨТҮЛӨТ.
  1. ТИЛ ҮЙРӨТҮҮ ЛЕКЦИЯЛАРЫНЫН МАТЕРИАЛДАРЫ СТУДЕНТТЕРГЕ КУРАТОРЛОРУ ТАРАБЫНАН КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИ ТАРАБЫНАН БЕРИЛГЕН Э-ПОЧТАЛАРЫНА ЖЕ БОЛБОСО GOOGLE CLASSROOM ТИРКЕМЕСИ АРКЫЛУУ ЖӨНӨТҮЛӨТ.
ТИЛДЕН БОШОТУУ ЖАНА ТИЛ ДЕӉГЭЭЛИН АНЫКТОО СЫНАГЫ 2020-ЖЫЛДЫН 08 - 10-СЕНТЯБРЬ КҮНДӨРҮ ӨТКӨРҮЛӨТ.


29.08.2020 10:13
Кулактандыруу
Виза сынагы 2021-жылдын 20-ноябрында онлайн түрүндө өткөрүлөт...
16.11.2021 13:38
Чет тилдер жогорку мектебинин Тил үйрөтүү бөлүмү башчылыгынын Тилден бошотуу жана Тил билүү деӊгээлин аныктоо сынагы тууралуу кулактандыруусу
29.08.2020 09:27