Аралыктан окутуу

е-Сабак (Мугалим)
  1. КТМУ Онлайн Билим берүү Системасы: системага киришүү жана сабак материалдарын кошуу боюнча жолдомо  1. КТМУ Онлайн Билим берүү Системасы: сабактын сактык көчүрмөсүн даярдоо жолдомосу  1. Семинар e-ders


  1. Семинар e-ders 2


  1. Экзаменге кирүүгө уруксат берүү ырастоолору


  1. Konu Ekleme / Тема кошуу / Добавить тему