Аралыктан окутуу

e-Сабак (Студент)

  1. КТМУ онлайн сабактарга кирүү боюнча жолдомо  1. КТМУ онлайн сабактарга катталуу үчүн жолдомо