Виза сынагы 2021-жылдын 20-ноябрында өткөрүлөт

Университетибиздин Дистанттык билим берүү борбору тарабынан окутулган орток сабактардын (Заманбап табигый илимдердин концепциялары, философия, Ата Мекен тарыхы-I, Ата Мекен тарыхы-II, Кыргызстан географиясы, Экология, Манас таануу, Дүйнө жана түрк цивилизациялары, Дене тарбия жана спорт) виза сынагы 2021-жылдын 20-ноябрында төмөндөгү сааттарда онлайн түрүндө өткөрүлөт.

 

 

Саабктын коду:

Сабактын аты:

Координатору:

Виза сынагы:

Виза сааты:

1

TAR-251/249

Ата Мекен тарыхы-I (Kыргызстан тарыхы)

Ж.доц.др. Кайрат Белек

20.11.2021

12:00

2

TUR-200

Манас таануу

Ага ок. Чынар Жылкычиева

20.11.2021

13:00

3

FLS-251/200

Философия

Ж.доц.др. Кишимжан Эшенкулова

20.11.2021

14:00

4

CEV-153/CEV-200

Кыргызстан географиясы

Мирлан Дайыров

20.11.2021

15:00

5

ÇEV-151/CEV-151/CEV-100

Экология

Ага ок. Др. Кубат Кемелов

20.11.2021

16:00

6

FEN-102/BİO-100

Заманбап табигый илимдердин концепциялары

Доц.др. Тамара Карашева

20.11.2021

17:00

7

FLS-210

Дүйнө жана түрк цивилизациялары

Ага ок. Др. Абдрашит Бабатаев

20.11.2021

18:00

8

BES-111

Дене тарбия жана спорт

Ага ок. Марат Сейитказиев

20.11.2021

19:00

 


16.11.2021 13:38
Кулактандыруу
ДАЯРДОО КУРСУНУН ЛЕКЦИЯЛАРЫ 2020-ЖЫЛДЫН 14-СЕНТЯБРЫНДА АРАЛЫКТАН ОКУТУУ ЖОЛУ МЕНЕН БАШТАЛАТ.
29.08.2020 10:13
Чет тилдер жогорку мектебинин Тил үйрөтүү бөлүмү башчылыгынын Тилден бошотуу жана Тил билүү деӊгээлин аныктоо сынагы тууралуу кулактандыруусу
29.08.2020 09:27