Аралыктан окутуу

Техникалык жардамчылар
Факультет/Бөлүм Бөлүмү Кызматкер E-почта
Гуманитардык факультет Гуманитардык факультет Доц.Др. Таалайбек Абдиев taalay.abdiev@manas.edu.kg
Маалымат технологиялары башкармалыгы Маалымат технологиялары башкармалыгы Др. Жумагүл Нуракун Кызы jumagul@manas.edu.kg