Кулактандыруу


ДАЯРДОО КУРСУНУН ЛЕКЦИЯЛАРЫ 2020-ЖЫЛДЫН 14-СЕНТЯБРЫНДА АРАЛЫКТАН ОКУТУУ ЖОЛУ МЕНЕН БАШТАЛАТ.
29.08.2020 10:13
Чет тилдер жогорку мектебинин Тил үйрөтүү бөлүмү башчылыгынын Тилден бошотуу жана Тил билүү деӊгээлин аныктоо сынагы тууралуу кулактандыруусу
29.08.2020 09:27