Аралыктан окутуу жөнүндө

Аралыктан окутуу жөнүндө......