Аралыктан окутуу

е-Сабак (Мугалим)
  1. КТМУ Онлайн Билим берүү Системасы: системага киришүү жана сабак материалдарын кошуу боюнча жолдомо  1. КТМУ Онлайн Билим берүү Системасы: сабактын сактык көчүрмөсүн даярдоо жолдомосу