BIL-533 DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMAS

Бул сабак оптималдык алгоритмдерди иштеп чыгуу жана талдоо боюнча ыкмаларды камтыйт.