TAR-251 Ата Мекен Тарыхы I

Атамекен (Кыргыз Республикасынын) тарыхын окутууга киришүү Кыргызстандагы этникалык процесстер, кыргыз элинин жаралышы жана калыптанышы жөнүндө